Чувар на правдата за потрошувачите

Проект за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации и медиумите за мониторинг, промоција и застапување на заштитата на потрошувачите

Potrosuvaci MK APP

Прва мобилна апликација за заштита на потрошувачите

Вклучува линкови до формулари за заштита на правата

Достапна на Google Play и iStore

Опфаќа: енергетика, кредити, домување, осигурување итн.

Достапна на македонски и албански јазик

Бесплатна апликација

Водичи за
заштита на потрошувачите

Двојазичните водичи можат да бидат превземени на линковите под секој водич посебно

Извештај
од
мониторинг

MKD | | ALB

MKD | | ALB | | ENG

Дали знаевте?

Во периодот од јуни – октомври 2020 година организиравме 8 обуки за заштита на потрошувачите во секој плански регион на нашата земја со вкупно 152 учесници.

Во медиумите

Каква е заштитата на потрошувачите од страна на регулаторните тела?
Отчетност и одговорност на регулаторните тела за правата на потрошувачите
За правата на потрошувачите
Чувар на правдата за потрошувачите
Ниту еден граѓанин не реагирал на неправилност во електронската трговија
Што можат да преземат корисниците на услугите на кабелските оператори по прекинот на програмата
Кредитите и осигурителните договори предмет на потрошувачките права и спорови
Правата на потрошувачите чекаат на дигитализација во АЕК и РКЕ
Здравјето на потрошувачите од неконтролирана употреба на пестициди треба да го чуваат и земјоделските производители
Истражување – Како комуницираат регулаторните тела и институциите со граѓаните како потрошувачи
Потрошувачите и можностите за дигиталната комуникација со регулаторни тела и институции
Анализа за траспарентноста и соработката со граѓанскиот сектор на регулаторни тела и институции по однос на правата на потрошувачите
Каква е ефикасноста на постапките поведени по претставки на потрошувачи

Изработка на овој вебсајт е поддржана од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (Sida) преку Проектот „Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија“, имплементиран од Канцеларијата на Обединетите нации за проектни услуги (УНОПС). Содржината на овој вебсајт е единствена одговорност на Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) од Скопје и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на СИДА, Секретаријатот за европски прашања на Владата на Северна Македонија и УНОПС.