Александар Самарџиев
Александар Самарџиев
Новинар
Ардита Абази Имери
Ардита Абази Имери
НВО Сектор
Дарко Казанков
Дарко Казанков
Сектор за финансии
Елизабета Тошева
Елизабета Тошева
Вонреден професор
Емил Казанков
Емил Казанков
Здравје и безбедност при работа
Катерина Бојковска
Катерина Бојковска
Професор
Младен Караџоски
Младен Караџоски
Професор
Нергин Сејфовски
Нергин Сејфовски
НВО Сектор